Srdcem s Ukrajinou, z. s., Pod kopcem 155, 537 05 Chrudim
IČO: 21361053, info@srdcemsukrajinou.cz
sbírky: +420 732 777 389, provoz: +421 905 455 484

Účet pro vaše dary: CZ74 5500 0000 0064 6905 4011